bau cu

Phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2).