bau cu

Sáng suốt lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 23/5/2021 tới đây, tất cả các cử tri sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình là đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng suốt lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Tuyên truyền trực quan về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại xã Ninh Mỹ, Hoa Lư. Ảnh: PH

Thời gian qua, những công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã và đang được tiến hành khẩn trương, chu đáo, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, ủy ban bầu cử các cấp đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử. 

Trong những ngày qua, các ứng cử viên cũng đã đi tiếp xúc với cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử. Các cử tri cũng đã được nghe chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND của các ứng cử viên, đồng thời, nhiều nơi, giữa các ứng cử viên và cử tri cũng đã có sự trao đổi cởi mở, thẳng thắn những vấn đề cùng quan tâm… 

Có thể nói, công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông đã và đang diễn ra theo đúng kế hoạch của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử. Trên mạng xã hội đâu đó cũng đã có một vài tiếng nói lạc lõng, chê bai, nói xấu như: "bầu cử chỉ là màn kịch dân chủ", hay "cuộc bầu cử Quốc hội chỉ là hình thức"… 

Những tiếng nói đó không đại diện cho ai mà họ chỉ muốn làm những viên sỏi cản đường "đoàn tàu" đất nước, dân tộc Việt Nam trong chặng đường 5 năm đầu tiên của hành trình tiến đến mục tiêu phồn thịnh, hùng cường. Người dân cả nước nói chung và cử tri của Ninh Bình nói riêng bây giờ không còn ai nghe và tin vào những lời nói bậy bạ đó nữa. Tất cả đang hướng về ngày hội lớn - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Đến ngày đó, mỗi một cử tri, thông qua lá phiếu của mình sẽ sáng suốt lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đủ đức, đủ tài để bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

Vì họ hiểu rằng: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta. Quốc hội có những chức năng chủ yếu là: lập hiến, lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. 

HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương… 

Với chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội và HĐND như vậy nên đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phải là những người thật sự tiêu biểu cả về đức và tài, gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Quốc hội và HĐND, đồng thời góp phần đề ra chủ trương, chính sách giải quyết những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. 

Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026- là chặng đường đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng- sẽ không có chỗ cho những người không xứng đáng vào các cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và từng địa phương. 

Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã chỉ rõ: "Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân" và "kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước". 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021 tới đây sẽ là dịp thể hiện quyết tâm giữa "ý Đảng và lòng dân", để cử tri thực hiện và phát huy quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người thật sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước, qua đó góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 không còn xa nữa. Mỗi một cử tri hãy dành thời gian tham gia các hội nghị tiếp xúc với các ứng cử viên, lắng nghe các chương trình hành động, đồng thời tìm hiểu cả về tiểu sử, quá trình công tác của họ để sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, cụ thể, khoa học; công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử chu đáo, trách nhiệm, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, chúng ta tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp; tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao và cử tri sẽ lựa chọn được những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và HĐND, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, để thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và từng địa phương trong 5 năm tới đây.

Nguyễn Đông