bau cu

Quy trình nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch

Chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị dự thảo Quy chế làm việc của Ðại hội và Quy chế bầu cử tại Ðại hội.

Đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự cho bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới. Một trong những vấn đề được Ban chỉ đạo - Ủy ban bầu cử các cấp quan tâm đó là công tác chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử. Nhờ vậy đến nay, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỷ lệ cơ cấu ứng cử viên ĐBQH khóa 15 và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo và vượt so với qui định. 

Kỹ lưỡng trong công tác giới thiệu nhân sự ứng cử

Theo quy định, từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3-2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong quy trình này, yêu cầu giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực được đặc biệt coi trọng. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết.

Công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử tiến hành thận trọng, đúng quy trình

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

 

Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng

Từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, công việc còn lại rất lớn, do đó cần rất khẩn trương, thận trọng, tạo cơ sở chắc chắn để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước đạt được mục đích, yêu cầu, bảo đảm nhân dân, cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng theo đúng quy định của pháp luật.