bau cu

Đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự cho bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới. Một trong những vấn đề được Ban chỉ đạo - Ủy ban bầu cử các cấp quan tâm đó là công tác chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử. Nhờ vậy đến nay, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỷ lệ cơ cấu ứng cử viên ĐBQH khóa 15 và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo và vượt so với qui định.