bau cu

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được quan tâm, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử của tỉnh đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo quy định của pháp Luật; Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và của ủy ban Bầu cử tỉnh. Hiện công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đang gấp rút được hoàn tất với nhiều phương án, giải pháp sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cử tri phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình nghiên cứu danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Đức Lam

Chuẩn bị tích cực, chu đáo

Xác định cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị tích cực, chu đáo cho cuộc bầu cử. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản lãnh dạo, chỉ đạo, thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử; trong đó quan tâm thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Trong những ngày vừa qua, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã tăng cường công tác kiểm tra tại các địa phương trong tỉnh, qua đó đã kịp thời tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Cũng qua kiểm tra cho thấy, đến nay công việc liên quan đến bầu cử đều được các địa phương quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ và các bước tiến hành theo luật định.

Các tiểu ban phục vụ ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ động vào cuộc tích cực. Tiểu ban An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế phục vụ công tác bầu cử, nòng cốt là lực lượng công an, quân sự, y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế phục vụ cuộc bầu cử. Chủ động triển khai lực lượng, biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự, khủng bố, biểu tình, gây rối an ninh trật tự, cháy nổ... hoặc các yếu tố về dịch bệnh ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh; kết hợp chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế với công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; vận động nhân dân tham gia thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân...

Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau bầu cử được đặc biệt quan tâm. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp phối hợp với ủy ban bầu cử, MTTQ các cấp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm bầu cử và các hoạt động của cuộc bầu cử, cụ thể được chia thành 2 phương án, trong đó phương án 1 là khi chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh; phương án 2 là khi xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh và có ca lây nhiễm ra cộng đồng. Bên cạnh đó là chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nhân lực phục vụ, ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, nhất là trong ngày bầu cử 23/5.

Tiểu ban Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử cũng đã có kế hoạch, triển khai một cách cụ thể, trực tiếp từng nội dung công việc; kịp thời giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân về bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh được Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử triển khai sớm, chú trọng cả bề nổi và chiều sâu với nhiều hình thức phong phú. Với chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai một cách tích cực, hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử, thực sự tác động đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chuẩn bị các điều kiện vật chất tại các địa điểm bỏ phiếu, ủy ban bầu cử các cấp đã triển khai hướng dẫn để tất cả các địa điểm bỏ phiếu của các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử và được bố trí theo đúng quy định, gồm: Cổng ra - vào, khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu, khu vực bên trong phòng bỏ phiếu đều được trang trí theo mẫu hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo thực hiện các phương án xử lý các tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử như: Trường hợp dịch Covid-19 bùng phát; trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt dẫn đến cử tri không thể đi đến khu vực bỏ phiếu...; triển khai thực hiện Công văn số 234 ngày 13/4/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch phát sinh. Việc tổ chức bỏ phiếu bầu cử tại khu vực cách ly y tế tập trung, cách y tế tại nhà và cách ly y tế tại một khu vực bỏ phiếu được tỉnh chỉ đạo triển khai theo Văn bản số 225 ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử.

Sở Nội vụ đã phối hợp Công an tỉnh hoàn thành việc khắc và cấp phát con dấu cho các tổ chức phụ trách bầu cử theo Kế hoạch và lịch trình. Để phục vụ triển khai phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khắc 296 con dấu "Đã bỏ phiếu" để cấp phát cho các Tổ bầu cử. Toàn tỉnh có 1.020 khu vực bỏ phiếu. ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tiến hành việc đóng mới các hòm phiếu chính và các hòm phiếu phụ, trong đó bao gồm cả hòm phiếu dự phòng cho việc triển khai phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với ý nghĩa đặc biệt này nên ngay từ khi bắt đầu triển khai, công tác hiệp thương luôn được xác định là yếu tố hàng đầu để đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu. Qua 3 lần hiệp thương, Ban Thường trực MTTQ các cấp đã giới thiệu và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Ninh Bình gồm 10 người; 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 434 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 5.742 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. ủy ban Bầu cử các cấp đã ban hành Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử theo luật định. 100% tổ bầu cử đã thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Công tác tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử cũng được thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử. Kết quả, tính đến ngày 14/5, toàn tỉnh đã tổ chức 1.048 hội nghị để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Trong đó 15 hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV với gần 3.400 cử tri tham dự và có 68 ý kiến cử tri tham gia phát biểu; 46 hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với gần 7.100 cử tri tham dự và có hơn 170 ý kiến cử tri tham gia phát biểu; 177 hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện với 9.187 cử tri tham dự và có 253 ý kiến cử tri tham gia phát biểu; 810 hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với 46.236 cử tri tham dự và có 2.012 ý kiến cử tri tham gia phát biểu.

Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại  biểu HĐND các cấp với cử tri; công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác vận động ứng cử được đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng luật. Cơ bản các ý kiến cử tri đều đồng thuận với dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời qua tiếp xúc, cử tri đã nhận rõ quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bầu cử, bày tỏ sự tin tưởng phấn khởi trước cách làm dân chủ rộng rãi của các cuộc hiệp thương giới thiệu và việc tiếp xúc của các ứng cử viên với cử tri. 

Có thể khẳng định, đến nay tất cả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp.

Vân Giang