bau cu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư

Chiều 18/5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu của thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn Phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế, lãnh đạo thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Ninh Phong.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu của thành phố Ninh Bình: khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Ninh Phong), khu vực bỏ phiếu số 6 (phường Nam Bình) và kiểm tra khu vực phiếu số 1, số 6, xã Ninh Mỹ (Hoa Lư). 

Tại các đơn vị đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các Tổ bầu cử: Các điểm bầu cử đều đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp. Việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, con dấu cũng như các phương tiện phục vụ bầu cử đã sẵn sàng. Địa điểm bỏ phiếu đảm bảo đủ diện tích, thoáng mát và tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đến bỏ phiếu. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Ninh Bình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà trao đổi, động viên các thành viên Tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu số 6, phường Nam Bình.

Gặp gỡ, trao đổi, động viên các thành viên của các Tổ bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi thành viên tiếp tục cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. 

Lưu ý về thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các Tổ bầu cử cần tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bầu cử, trong đó coi trọng tính chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương; tăng cường tuyên truyền, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử. 

Đồng chí cũng đề nghị các Tổ bầu cử quản lý chặt chẽ các trang thiết bị, nhất là hòm phiếu, con dấu…, đảm bảo an toàn cuộc bầu cử. Các Tổ bầu cử phải nắm vững quy định của luật, bám sát các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện, nhất là cần hướng dẫn cử tri thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19. 

Tiếp tục rà soát, nắm bắt biến động của cử tri, nhất là cử tri thực hiện cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà để chủ động có các phương án bỏ phiếu thích hợp; quan tâm nắm bắt danh sách đối tượng cử tri là sinh viên, trong trường hợp sinh viên không thể về nơi cư trú để bỏ phiếu thì cần động viên để các sinh viên tham gia bầu cử tại nơi tạm trú, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của cử tri.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Ninh Bình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà kiểm tra tại khu vực phiếu số 1, số 6, xã Ninh Mỹ (Hoa Lư). 

Nhấn mạnh lấy việc phục vụ cử tri là nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Tổ bầu cử, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức mạn đàm tiểu sử, ứng cử viên và tuyên truyền về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu để cử tri sáng suốt lựa chọn người xứng đáng tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước; đảm bảo dân chủ, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và người dân được thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, tham gia bầu cử, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành Y tế, Nội vụ, Công an, Ủy ban bầu cử thành phố Ninh Bình, Ủy ban Bầu cử huyện Hoa Lư tiếp tục tăng cường phối hợp để làm tốt công tác tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự…, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, an toàn, tiết kiệm, tạo tinh thần phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Mai Lan- Đức Lam - Anh Tú