bau cu

Số 306/TTCS-TTTH ngày 17/05/2021 của Cục Thông tin cơ sở

Về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hổi khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết Văn bản Tại đây