bau cu

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bội nội vụ

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Chi tiết Văn bản hướng dẫn Tại đây